Erityisosaaminen

sivupalkki

Erityisosaaminen
 
Geriatrinen kuntoutus
eli ikäihmisille suunnattu fysioterapia
Ikääntymiseen ja ikäihmisille suunnattu fysioterapia on kokonaisvaltaista ja monipuolista kuntouttavaa toimintaa, jossa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Fysioterapiassa tuetaan asiakkaan olemassa olevia voimavaroja tukemalla kotona selviytymistä. Ikääntyneen henkilön toimintakyky ja arjessa selviytyminen heikentyvät esimerkiksi kaatumisen, leikkauksen, lyhyt- tai pitkäaikaisen sairauden tai muistihäiriöiden sekä neurologisten vaivojen vuoksi.

Yhteistyö omaisten ja/tai hoitohenkilökunnan kanssa on tärkeä osa kuntoutuksessa. Fysioterapia toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona tai palvelutalossa.

Muistisairaiden kuntoutus
Myös muistisairauksissa kaikenlainen liikunnallinen toimeliaisuus ylläpitää toimintakykyä. Muistisairaus heikentää oma-
aloitteisuutta ja siksi muiden tuki on erittäin tärkeää. Fysioterapian avulla muistisairaan omaa halua ja toimintakykyä voidaan parantaa auttamalla sairastunutta toimimaan oma-
aloitteisesti ottamalla huomioon kuntoutujan omat arvot ja tottumukset.

Tuki- ja liikunaelinsairaiden fysioterapia
TULES-fysioterapia on yksi fysioterapian erikoisala, jossa keskitytään eri-ikäisten ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan, toimintarajoitteiden tutkimiseen, manuaaliseen terapiaan ja ihmisten omatoimisen harjoittelun ohjaukseen.
Tavallisimpia työikäisten ia ikäihmisten  tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ovat niska- ja hartiaseudun vaivat, alaselän oireet, nivelrikot sekä olka-, lonkka- ja polvikivut.
Lisäksi reumasairauksien fysioterapiassa on tärkeää kipuvaiheessa kivun lievitys ja fyysisen suorituskyvyn ylläpitäminen/parantaminen.

 

 

 

foot2